ฤกษ์ดี! 12 สิงหาคม 2566 ถอดถอนคำสาบาน คำบนบาน คำสัญญา แก้ไขดวงให้ดีขึ้น

สิงหาคม ฤกษ์ดีสำหรับการทำพิธีถอนคำบนบานศาลกล่าว คำสาบาน คำสัญญา คำสาปแช่ง แก้ไขดวงชะตาด้วยตนเอง 

วันที่ สิงหาคม อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณมงคลฤกษ์สำหรับการทำพิธีถอนคำบนบานศาลกล่าว คำสาบาน คำสัญญา คำสาปแช่ง แก้ไขดวงชะตาด้วยตนเอง (เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ)

ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวคำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา หรือ ด่าสาปแช่ง จะจริงจะเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งบางครั้งเราไม่รู้เลยว่า สัจจะวาจาที่เราได้กล่าวออกไปนั้นจะผูกมัด ผูกพัน ทำให้ดวงชะตาชีวิตเราต้องเผชิญกับสิ่งที่ติด ๆ ขัด ๆ ทั้งในชีวิต ทั้งในจิตใจเรามาตลอดเวลา

ฤกษ์ทำพิธี

 • วันที่ สิงหาคม
 • เวลา 0.0 น. – 0.0 น.

การทำพิธี

 • พิธีถอดถอนนี้จะต้องทำต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระพุทธรูป (สิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ในเขตบ้านพักอาศัย)
 • สิ่งที่ท่านต้องเตรียมไป คือ ขันธ์ ประกอบด้วย
 1. เทียน คู่ ( เล่ม) สีอะไรก็ได้ ขนาดใดก็ได้
 2. เงินเหรียญบาท เหรียญ (หากอยู่ต่างประเทศให้ใช้เหรียญ เหรียญได้เช่นกัน)
 3. ดอกไม้ คู่ ( ดอก) ดอกอะไรก็ได้ สีอะไรก็ได้ คละกันก็ได้ (ชื่อควรเป็นมงคลเช่น ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง ห้ามดอกมะลิลา ดอกมะลิซ้อน ดอกลั่นทม ดอกปีบ ดอกจาน หรือชื่อไม่เป็นมงคล)
 4. ใส่รวม หรือจัดเรียง ในพาน หรือจาน
 • ไม่ต้องจุดธูป ไม่ต้องมีของเซ่นไหว้ ไม่แนะนำให้ทำที่บ้าน หรือในเขตของบ้านพักที่อยู่อาศัย เคยทำแล้วก็สามารถทำอีกได้

สถานที่ทำพิธี

 • ควรเป็นหน้าโบสถ์ หน้าองค์พระใหญ่ หรือหน้าองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมือง ศาลหลักบ้าน ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่าง ๆ (ไม่ควรทำในเขตบ้านเรือนที่อยู่อาศัย)
 • เมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระพุทธรูปศักดิสิทธิ์แล้วให้คุกเข่ากราบพระ
 • ตั้งนะโมฯ จบ
 • ยกขันธ์ ขึ้นแล้วกล่าวว่า

อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาบคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญา ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรหมทั้ง ชั้นฟ้า ชั้นดิน แม่พระธรณีได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้าขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

 • จากนั้นให้ถวายขันธ์ วางไว้ตรงหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ (วางแล้ววางเลยไม่ต้องเอากลับ)